Els Banys Àrabs. Caldarium o sala calenta, i Furnus
Back-Index-Next