Els Banys Àrabs. L'exterior i la llanterna
Back-Index