Capitell nº 38

Capitell historiat sobre temàtica de la infància de Jesús. Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, el descriu de la forma següent: [...] A la cara sud del capitell, s'hi representa l'Anunciació, amb els dos personatges, la Verge i l'àngel, aquest força mutilat, si bé es veu clarament la part superior de les ales.

A l'est és l'escena de la Nativitat, amb el Nen amb bolquers, sota l'alenada dels caps de la mula i el bou. A sota la Verge ajaguda al llit. I quasi a l'angle, la figura de Sant Josep, molt mutilada avui, veient-se però encara bé el bastó en forma de tau, agafat pel sant espòs amb totes dues mans.

Les cares nord i oest contenen la representació de l'Adoració dels Reis. Malauradament està força mutilada. Resten les figures de dos reis. L'altre rei està totalment mutilat. En canvi s'ha conservat bé la bellíssima figura de la Verge encarada cap als reis. Puig i Cadafalch encara hi veié el pessebre del Nen Jesús i diu que "s'ha transformat en altar", però avui no s'hi veu pas. Amb prou feines es veuen en un extrem de l'escena els cavalls, dels quals parla Puig i Cadafalch. Evidentment a començaments de segle (per segle XX) aquest capitell devia estar encara en bon estat de conservació.

I és una llàstima que avui no puguem contemplar en la seva perfecció aquesta escena dels Reis. Pel que es desprèn del que diu Puig i Cadafalch, es tractava d'un tema tractat en una forma usual en els manuscrits del segle XIII i posteriors. En aquests la Verge s'hi veu en una actitud de tendresa maternal, tenint cura de l'Infant, i els reis esperen llur torn en l'adoració amb animada conversa. En canvi, aquí, a Galligans, la Verge, a un costat, resta com embadalida, meditant el gran misteri, i els reis arriben temerosos, ja en actitud adorant. És una escena més rígida, que té l'encarcarament oriental.

Tampoc no hi falten en aquest capitell les torres i un gran floró que adornen els daus centrals de l'àbac. És un altre capitell excepcional, citat per Puig i Cadafalch.

Segons la classificació de capitells de tot Catalunya feta per Puig i Cadafalch, aquest capitell pertany a Grup cinquè, de temàtica bíblica.
Bibliografia.

  • "Sant Pere de Galligans. La història i el monument". Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dipòsit legal GE-11/83.
  • Back