10. Capella dels Sants Màrtirs i, temporalment, de Sant Carlemany.
Estudi iconogràfic

Identificació de les imatges sobre esquema estructural del retaule.


(1) Imatge de Sant Josep i Jesús infant.
(2) Imatge de la Verge i l'Infant.
(3) Imatge de Sant Joan Baptista.
(4) Pintura que representa Sant Paulí.
(5) Pintura amb Sant Germà i Sant Just.
(6) Pintura amb Sant Scici.
(7) Sant Germà.
(8) Sant Justí.
(9) Sant Josep i Jesús infant.
(10) Martiri de Sant Just.
(11) Santa Justa.
(12) Martiris de Sant Germà i Sant Paulí.
(13) Santa Rufina.
(14) Martiri de Sant Scici.
(15) Sant Gregori el Gran.
(16) Escut de Josep Çanou.
(17) Cofre amb les relíquies del quatre Sants Màrtirs.
(18) Altar.
(19) Escut de Josep Çanou.


Plànol de situació de la capella dins la nau de la catedral.

Un dels caps dels Quatre Sants Màrtirs de Girona, afegits el 1659.


Esquema basat en:

  • Retables baroques de la province de Gérone (1580-1777). Études iconologique et socioculturelle. Laurence Gallinaro. Tesi doctoral en 4 volums. Université Bordeaux III, 2005

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


    Back-Index