Capitells nº 1 i 2

Capitells de l'ala nord del claustre inferior, amb decoració vegetal

El nº 1 (esquerra) amb representació de fulles de cep, i el nº 2 (dreta) de factura clàssica amb inspiració a l'estil corinti.


Back-Index-Next