(Base: imatge de Wikipedia)


Filmar a Girona

Index


Informació i contacte
Girona Film Office
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon: 972 419 009
Fax; 972 419 401

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Sra. Laura Merino
gironafilmoffice@ajgirona.org

Web: www.girona.cat/filmoffice

Formulari de contacte

Sol·licitud de rodatge o sessió fotogràfica
Formulari interactiu de sol·licitud