L'existència de Manaies a les processons gironines es documenta des de l'any 1751, tot i que darrers treballs reculen aquesta data fins el 1723. Ja l'any 1742, i a causa de diferències entre el maniple dels Manaies i la confraria de la Puríssima Sang, de la que aquells formaven part, van decidir formar Confraria pròpia; el 5 d'octubre d'aquest any, es constituïa la pia unió de Jesús Crucificat.L'any 1947, la pia unió va passar a ser Confraria.

L'any 1944 es va constituir la secció de vestes -a la primera processó en desfilaren una trentena- i es va encarregar la construcció d'un pas -el de la caiguda de Jesús- al taller Sacrest d'Olot, el primer que es construïa a Girona després de la Guerra Civil. L'any 1959 es va iniciar la construcció d'un nou pas amb l'encàrrec de projecte a l'artista Domènec Fita, que representés l'escena de Jesús davant Pilat, nou pas que va ser beneït pel bisbe Cartañà a la plaça de la Catedral en presència del maniple de manaies i la secció de vestesBibliografia

  • Confraria de Jesús Crucificat. 50 Aniversari Secció de Vestes, de Joaquim Alegret i Tauler, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 1994. Dipòsit legal GI-287-94.
  • Treball del Centre d'Estudis de Setmana Santa, de Clara Herranz Padres, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 2007. Dipòsit legal GI-175-98.
  • Back