La zona ocupada actualment per la Rambla de la Llibertat, es correspon amb l'antiga Plaça de les Cols, que, amb els carrers del seu entorn, configuraren tradicionalment el centre comercial de la ciutat, i que tenien el seu orígen en l'antic mercat reial. Els comerços se situaven als carrers més habitats, especialment els de la part baixa de la ciutat, on venien mercaderies fabricades "in situ"; hi havia una coincidència plena entre treball artesà i comerç. La plaça de les Cols, des del "portal d'en Bonaventura" fins el "portal d'en Renart" (1535), constituïa el sector central del mercat de l'Areny. S'esmentà amb aquest nom des de 1353, tot i que el topònim és molt anterior; se'l troba identificat com a mercat de l'Areny des de principis del segle XIII. Consta documentalment que les taules o parades dels venedors eren fixes, cobertes i organitzades en tres filades davant de les actual voltes. Tanmateix, el 1336 s'esmenta la construcció d'una filera de parades a la vora de l'Onyar, on es venia peix (l'anomenada Peixateria Nova). L'any 1350 s'hi havien construït cases, que foren l'origen de l'actual filera entre la Rambla i l'Onyar. Entre les places del Raïm i de les Cols hi havien les mesures i pesos oficials de la ciutat sobre una plataforma de pedra. (Dades urbanístiques extretes de "La ciutat de Girona en la 1ª meitat del segle XIV", J. Canal, E. Canal, J. M. Nolla i J. Sagrera. 1998, i "La ciutat de Girona l'any 1535", dels mateixos autors, 1995)----Back