Amb motiu de la commemoració els anys 2008 i 2009 del 200è aniversari dels Setges de Girona, a les següents pàgines es poden trobar articles, estudis, transcripcions de documents i altra informació sobre els esdeveniments històrics, ampliació documental de l'article central bàsic sobre la Guerra del Francès a Girona.

En les transcripcions documentals s'ha conservat l'idioma i la grafia originals.

Next