Part alta del carrer de Cúndaro i inici de les Escales de la Mare de Déu de la Pera.
BackMapes de referències actuals i històriques.

1.- Portal o Castell de Requesens. Davant seu, la Placeta del Correu Vell. Anteriorment s'havia anomenat Castell de Cabrera, nom posterior al de Castell de Girona. Aquest portal va servir fins al segle XIX de presó, des de la qual es construí un arc que arribava fins a l'altre costat de la muralla vella, al carrer Ballesteries, damunt del qual, en un petit oratori, es venerava la imatge de Nostra Senyora de la Misericòrdia, i més tard sota l'advocació de Nostra Senyora de la Bona Mort, per relació als condemnats a la pena capital.

2.- Carrer de Sant Llorenç de la Força Vella. Quan va caure en desús la fira i festa de Sant Llorenç que celebrava aquest carrer cada any el dia 10 d'agost, començà a anomenar-se simplement carrer de la Força, nom amb el que és conegut actualment.

3.- Carrer anomenat indistintament del Mercadell i del Call jueu. Actualment és la part septentrional del carrer de la Força.

4.- Placeta de l'Institut Vell, actual Museu d'Història de la Ciutat de Girona. Al fons, la Canonja Vella, edificada sobre habitatges jueus, conserva restes d'un passatge paral·lel als carrers de la Força i de Ballesteries, i que abocaria a la plaça del Mercadell, indicada al gràfic amb el nombre 6.

5.- Portal del Mercadell.

6.- El Mercadell, l'antic mercat medieval, actualment plaça de la Catedral.

7.- Plaça del Mercat del Call jueu, dins l'actual edifici de la Pia Almoina, seu del Col·legi d'Arquitectes.

8.- Casa de l'Ardiaca Major.

9.- Actual plaça dels Apòstols.

10.- Portal de la Jueria.

11.- Carreró de l'Ardiaca, que en el segle XIX s'anomenava carrer d'en Bosqui i actualment correspon al carrer de Cúndaro.

12.- Pujada o Escales de la Mare de Déu de la Pera.

13.- Carrer de Claveria.

14.- Travessera del carrer de les Dones. Als anys cinquanta i seixanta se'n deia carrer de Cervantes, i actualment correspon al carrer del Dr. Miquel Oliva i Prats. Antigament s'havia anomenat Carrer de la Sinagoga.

15.- Carreró de la Sinagoga. Més tard se'n digué Carreró de Sant Llorenç, i al segle XIX Carreró d'en Berga. A la part alta s'hi troba la que havia estat casa de Lleó Avinay, un dels darrers regidors de l'Aljama gironina, actualment casa Colls-Labayen.

16.- Carrer de les Dones, més tard carrer de Cervantes i avui Miquel Oliva i Prats. Aquest carrer es va allargar fins a les escales que avui donen a l'inici del carrer de la Força, a la placeta del Correu Vell.

17.- Carreró d'Hernández, actualment tancat per edificaciones als dos extrems. A aquesta via dóna el mur sud de tencament de la casa Colls-Labayen i del centre Bonastruc Ça Porta.

A.- Possible emplaçament de la primera Sinagoga de Girona.

B.- Segona Sinagoga, tancada per la butlla del papa Luna l'any 1415, i reoberta posteriorment, tot i que el seu estat va aconsellar l'edificació d'una de nova.

C.- Tercera Sinagoga, la darrera existent a Girona, venuda i abandonada en el moment de l'expulsió el 1492.