Sessió de Jazz, 4 maig 2008. Rambla de la Llibertat.
Back-Index-Next