Tot i que actualment, a Girona, es celebra una sola processó de Setmana Santa, la del Divendres Sant, fins el primer quart del segle XIX, i des dels seus orígens, s'en feien dues, la del Dijous Sant -anomenada també de la Puríssima Sang- i la que ha seguit fins avui del Divendres Sant -la de la Passió i Mort-.

Als segls XIII i XIV ja tenia lloc una sortida el Dijous Sant organitzada per la Confraria de Sant Jordi, que anava acompanyada de diversos passos com el Sant Crist (1771), i la Creu dels Improperis (1766), entre d'altres. A partir de, com a mínim, 1751, el maníple de Manaies acompanyava aquestes manifestacions.

Amb la fundació l'any 1684 de l'Arxiconfraria de la Passió i Mort, aquesta va passar a ser l'encarregada d'organitzar la processó.

Després d'un període de no celebració d'aquestes manifestacions, entre els anys 1932 i 1939, aquest darrer primer any en què va tornar a celebrar-se, l'any 1940 el bisbe Cartañà va unificar les dues processons en una sola el Divendres Sant. L'any 1951 es va crear l'entitat encarregada d'organitzar tots els actes de la Setmana Santa, la Junta de Confraries.Bibliografia

  • Treball del Centre d'Estudis de Setmana Santa, de Clara Herranz Prades, publicat al programa de Setmana Santa de Girona, 2007. Dipòsit legal GI-175-98.
  • Back