Girona. Les Fires. L'1 de novembre de 1922. Vista de l' Avinguda Ramon Folch amb gent passejant. En primer terme, la sínia i les parades de fira. A l'esquerra de la imatge l'edi-fici de Correus. Al fons, el campanar de la Catedral. Fotografia de Joan Masó Valentí. CRDI Ajuntament de Girona.
Ajuda- Index

Els programes de Fires que s'editaven a la primera meitat del segle XX contenen informació molt valuosa pel coneixement de la vida quotidiana de la ciutat. Per una banda, els articles, que constituien el gruix de la publicació, i dels que cal conèixer tant el contingut com la orientació al llarg del temps, a banda del programa d'activitats pròpiament dit, i per una altra, els anuncis: la majoria de productes i establiments comercials, avui obsolets i desapareguts; d'altres, una minoria gairebé testimonial, encara segueixen en plena activitat, però dels que és interessant veure'n la promoció. El que es considerava actualitat, avui és història.

1922 - 1949
- Articles, imatges i anuncis publicats als programes dels anys 1922, 1933, 1946, 1947, 1948 i 1949.

Mostra

1950 - 1952
- Articles, imatges i anuncis publicats als programes dels anys 1950, 1951 i 1952.

Mostra

1952 - 1956
- Articles, imatges i anuncis publicats als programes dels anys 1952, 1953, 1954, 1955 i 1956.

Mostra

1957 - 1960
- Articles, imatges i anuncis publicats als programes dels anys 1957, 1958, 1959 i 1960.

Mostra

Cartell de Fires de 1929
- Dibuixos originals i disseny arternatiu del cartell que va crear Eduard Fiol per les Fires de 1929.

Mostra

Ajuda-Index