La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Com a resultat de les guerres constants amb França al llarg de la segona meitat del segle XVII, i a la creació d'exèrcits nacionals estables, s'inicià, a Girona, la construcció d'algunes casernes, a punts diversos de la ciutat, la finalitat de les quals era d'acollir les tropes encarregades de la defensa de les fortificacions de la plaça de les incursions franceses.
L'any 1690 s'acabà l'edificació enfront de la Torre medieval de la Gironella, a l'extrem oriental de la ciutat, una gran caserna anomenada popularment d'Alemanys. El nom li vé donat perquè va acollir en el seu interior, almenys durant un temps, una guarnició de soldats centro-europeus (1).

Portal d'entrada a la Caserna dels Alemanys
(Ampliar) - Portal principal d'entrada a la Caserna dels Alemanys.

La planta de l'edificació té forma de trapezi amb el costat llarg a l'oest. Les parets perimetrals de tres dels quatre costats, nord, est i sud, estan constituïdes per les muralles antigues de la ciutat, i el de ponent pels alts murs de l'edifici militar. És precisament en aquest indret on s'obre una gran portalada enquadrada interiorment per unes garites de guardia que constituïa l'entrada principal al recinte. A l'interior de l'antiga caserna es conserven en el sector septentrional les ruïnes d' un edifici destinat a rebre la tropa, essent la resta un gran pati, avui enjardinat.
Les obres, molt lentes i importants, continuaren alguns anys. L'any 1690 es va acabar la construcció de la major part de la Caserna i es va dotar l'edifici d'aigua abundant. L'any 1692 es va consagrar la capella i s'acabaren les clavegueres que abocaven l'aigua al riu Galligans. L'any 1732 s'hi efectuaren importants obres de reparació degut als problemes estructurals que presentava la construcció inicial. Posteriorment, el 1787, va caure una part de la volta de les quadres noves, reconstrucció que el Consell de la Ciutat va ordenar a favor del mestre de cases Salvi Taltavuït amb un cost de 4.799 lliures catalanes (2).

La Caserna dels Alemanys en un dibuix antic
(Ampliar) - La Caserna dels Alemanys en un dibuix antic. Autor i publicació desconeguts.

El 1794, el Mariscal de Camp Tomàs de Morla va emetre un informe sobre la situació defensiva de Girona, en la que esmentava l'estat d'abandonament de la ciutat, en general, i deia: "12º. Aun es mas de admirar el abandono y descuido que se ha tenido en el recinto de esta plaza, al ver una parte de él, y su camino de ronda ocupado por algunos edificios de la catedral, casas pertenecientes a ella, y quartel llamado de Alemanes; las defensas que quitan estos edificios por la parte exterior, se podran en cierto modo suplir por una especie de barbacana, que proporciona un muro antiguo que hay desde la puerta de Sn. Christobal a la torre Gironella". (Veure l'informe).
Aquests problemes tornaren a aparèixer el 1806, i en aquesta ocasió es va recórrer a l'enginyer militar Guillem Minali, qui va proposar enderrocar les voltes i cobrir l'edifici amb un teulat amb rajoles, fusta i cairats. Amb alguna reparació més d'embalum la funcionalitat de l'edifici es mantingué fins a l'any 1809 quan, a resultes del setge de la ciutat per les tropes napoleòniques, aquest indret, especialment castigat pels durs atacs de les tropes franceses, s'enrunà del tot.
L'evolució de les tècniques de guerra aconsellà no tornar reparar els greus desperfectes. Actualment només resten dempeus les façanes de l'edifici principal.

Interior de la Caserna dels Alemanys
(Ampliar) - Interior de la Caserna dels Alemanys.

Notes

(1) - Després de la declaració de guerra de les autoritats de Catalunya contra el el Duc d'Anjou i el Regne de França, el 28 de juliol de 1713, es va constituir el Regiment de Sant Narcís. Aquest estava format amb la tropa alemanya que no havia estat evacuada, i va agrupar la majoria de combatents de l'antic regiment de Gabriel Kaulbars. Joan de Madrenas, que havia servit al dit regiment amb el grau de tinent coronel, va ser nomenat coronel del nou regiment. De peu alemany teòric de mil homes, el regiment de Sant Narcís aplegà uns 500 combatents. Mentre que la tropa era majoritàriament d'origen germànic, l'oficialitat va quedar coberta per catalans. El regiment de Sant Narcís va participar activament en la defensa del setge de Barcelona. [Tornar al text]

(2) - Aquest import es va obtenir de la venda de diverses cases propietat de l'Ajuntament (AHMG, Manual d'acord de l'Ajuntament de Girona, 5 de gener de 1787). En aquests moments, els enfrontaments entre els mestres de cases civils i els enginyers militars sovintejaven ("L'arquitecte, l'arquitectura i la ciutat: Girona 1760-1835", Ramon Ripoll i Masferrer). [Tornar al text]


Bibliografia

- "L'arquitecte, l'arquitectura i la ciutat: Girona 1760-1835", Ramon Ripoll i Masferrer. L'Abadia de Montserrat, 2005
- "Noves exploracions arqueològiques a la Caserna d'Alemanys (Girona). Campanya d'excavacions de 1988", J.M. Nolla - J. Sagrera. Cypsela, IX, 1991.
- "Excavacions arqueològiques a Girona: La caserna d'Alemanys", Josep M. Nolla Brufau. Cypsela, 1978.
- "La Plaza de Gerona en 1794", article publicat per Emili Grahit a La Revista de Gerona, any XIV, mes de setembre de 1889, número 9.


 • La Guerra del Francès a Girona. Síntesi
  Article històric sobre els fets a Girona en el període 1808-1809.

 • Documents de la Guerra del Francès a Girona
  Índex de material històric sobre els fets a Girona en el període 1808-1809.

 • El Regiment de Sant Narcís
  Articles històrics i reportatge de la presentació del grup de recreació històrica el 27 de juliol 2013.


 • [Més imatges] -----Back-Index-Next

  Restes de les casernes d'Alemanys vistes des de la Torre Gironella. En primer terme, la Porta de la reina Joana Enríquez
  (Ampliar) - Restes de les casernes d'Alemanys vistes des de la Torre Gironella. En primer terme, la Porta de la reina Joana Enríquez. 1905-1911. Autor desconegut. Col·lecció Ajuntament de Girona.
  Interior de les dependències destinades a les tropes
  (Ampliar) - Interior de les dependències destinades a les tropes.
  Garita d'entrada al complex de la caserna
  (Ampliar) - Garita d'entrada al complex de la caserna.
  Interior de les dependències destinades a les tropes
  (Ampliar) - Interior de les dependències destinades a les tropes.
  Portalada d'entrada al complex de la caserna
  (Ampliar) - Portalada d'entrada al complex de la caserna.
  El campanar de la Catedral des de la Caserna dels Alemanys
  (Ampliar) - El campanar de la Catedral des de la Caserna dels Alemanys.

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés