La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Arquitectura

El claustre de Sant Pere de Galligants, de forma rectangular perfecta, amb unes dimensions de 19 x 16,5 metres, està situat, com era habitual, a la banda sud de l'església. Les dimensions que Calzada, en el seu treball esmentat a la bibliografia, atorga a la columnata són de 83 cms d'alçada del basament, damunt del qual s'eleven les columnes de 1,58 m. d'alçada total, repartida en 23,5 cms a la base, 98,5 al fust i 36 cms al capitell.

Els elements escultòrics d'aquest claustre estan estretament emparentats amb els del de la Catedral de Girona, i amb els del de Sant Cugat del Vallès, tot i que, a diferència dels altres dos, el de Sant Pere només té quatre pìlars que corresponen als quatre angles de la secció d'arcades; en els altres hi ha pilars centrals.


El sosteniment del pes, en el cas que ens ocupa, es va resoldre mitjançant grups de cinc columnes, situats al centre de cadascun dels quatre trams. Les voltes són totes de quart de cercle; en els angles uns nervis cilíndric les sostenen i enllacen, nervis que arranquen d'unes carteles decorades.

Totes les columnes són llises i de secció: circular, llevat de tres, situades a la galeria oest, que tenen el fust i les bases octogonals. Es creu que aquestes darreres substituirien d'altres anteriors malmeses; de fet, els capitells d'aquestes són força mutilats.

A la part alta dels murs interiors del claustre, es desenvolupa una cornisa d'arquets llombards cegats, arquets sostinguts per mènsules decorades amb motius florals o caps d'animals fantàstics, moltes d'elles mutilades.

Com a nota diferencial envers altres claustres de l'època, destaca la inexistència de pou, com era freqüent. Segons Calzada, a l'obra esmentada a la bibliografia, aquesta anomalia podria explicar-se per la proximitat amb el lavatori o recipient d'aigua, del qual esmenta que [...] en aquest mateix mur oest del claustre, hi ha un forat, amb la forma aparent d'arcosoli, que no és res més que un recipient d'aigua, com no és infreqüent trobar en els claustres, si bé en formes diferents. Un mur poc gruixut separa aquest recipient interior d'un altre que hi ha a la part exterior, però es comuniquen per sis forats rodons que hi ha a la part inferior d'aquest mur de separació. L'aigua per omplir aquests recipients s'obtenia d'un pou que avui encara existeix [...] que avui està tapiat[...]. I encara hem d'afegir que en el recipient exterior hi ha un altre forat rodó que comunica amb un desguàs que avui també es pot veure en aquest mateix lloc. Darrera els absis de l'església els monjos obriren un altre pou, encara avui existent.
Bibliografia:

 • Sant Pere de Galligans. La història i el monument. Josep Calzada i Oliveras. Diputació de Girona, 1983. Dip. legal GE-11/83.

  Index-Next

 • Un dels grups de cinc columnes al centre de cadascun dels quatre costats del claustre.  [Els Capitells]

  [Làpides i sarcòfags]

  [Més fotos del Claustre]

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés