La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

És una de les farmàcies històriques més importants del país. Data de finals del segle XVII i consta de dues dependències, la farmàcia pròpiament dita i una rebotiga. La volta d'aresta que la cobreix està decorada amb pintures del segle XIX. En els seus armaris s'hi troba una col·lecció de més de 360 pots de ceràmica, gerros i albarels. També hi ha uns vuitanta pots de vidre bufat, caixes de fusta d'herbaris, morters, material quirúrgic de l'època i una petita biblioteca.

El Pati de les magnòlies, des del que s'accedeix a la farmàcia
(Ampliar) - El Pati de les magnòlies, des del que s'accedeix a la farmàcia.

La farmàcia i l'Hospital: les dependències.

L’antic Hospital de Santa Caterina de Girona, construït a mitjans del segle XVII, gira entorn d’un gran pati interior anomenat Pati de les magnòlies, a l’extrem sudest del qual s’hi troben les portes que donen accés a la farmàcia, que no va ocupar aquesta estança fins al segle XVIII, i no va ser fins a la meitat del mateix segle, que va assolir un ampli i destacat nivell professional.
Aquesta cambra, de planta rectangular i amb sostre de volta d’aresta romana, té unes mides de 6,1 m de llarg per 4,5 m d’ample i una alçada màxima de 4,1 m. El paviment és un mosaic hidràulic de la dècada del 1920.
La volta que cobreix aquesta dependència estava decorada inicialment amb pintures d’elements barrocs però l’any 1833 es van repintar amb temes d’al·legories de manipulacions galèniques. A les llunetes de la paret que queden entre les prestatgeries i la volta també hi ha decoracions.
A les parets est i oest hi ha uns armaris formats per un cos inferior amb portes, i un altre superior amb prestatges. A la paret nord, que dóna al pati central de l’hospital, s’obren les portes d’entrada i una finestra enreixada, la qual aporta llum natural a l’interior. En la paret oposada a aquesta, apareix un moble ben composat, format per un cos central o cordialer i sobremuntat amb l’escut de Girona. Als costats s’obren dues portes: la primera comunica amb la rebotiga i la segona correspon a un armari.
La farmàcia conté un volum important d’objectes relacionats amb el món farmacèutic. Dins el material ceràmic hi ha un conjunt de 360 pots d’apotecari, quantitat que situa la farmàcia entre les primeres col·leccions d’Europa. La col·lecció també inclou 230 llibres, 86 flascons de vidre bufat, 81 caixes d’herbari de fusta policromada, una col·lecció de 65 peces d’instrumental mèdic quirúrgic, morters, balances i diverses espàtules.

Col·lecció d’instrumental medicoquirúrgic dels segles XVII i XVIII
(Ampliar) - Col·lecció d’instrumental medicoquirúrgic dels segles XVII i XVIII.

Els mobles.

Diferents tipus de mobles ocupen les parets de la farmàcia, exceptuant la paret nord. La forma de cadascun d’ells correspon a la seva funció específica d’emmagatzematge d’un o altre objecte. Tant els armaris inferiors com les prestatgeries ocupen la totalitat de les parets est i oest; tenen sòcol a la part inferior i estan coronats per una cresta correguda amb forma de semicercle còncau.
A la paret sud trobem el moble més noble de la farmàcia, el cordialer, conegut també com l’ull de l’apotecari. Aquesta vitrina conté els petits recipients de vidre dels productes més cars, exòtics o tòxics. Està coronat per l’escut de la ciutat de Girona, els laterals estan decorats amb motius florals i a sota es troba l’espatuler de forma ovalada i un armari inferior.
Pel que fa a la policromia, el fons i els interiors de tots els mobles presenten una tonalitat blava. La cresta és de color marró, els travessers i els sòcols de les prestatgeries estan decorats imitant un marbrejat. Les portes dels armaris inferiors presenten un dibuix geomètric amb tons vermells i ocres delineats amb negre, sobre fons verd. Els daurats se situen a la zona del cordialer, a l’escut, als elements decoratius dels laterals del cordialer i a l’espatuler. La porta de la rebotiga i l’armari encastat són de color blau amb rombes decorats amb marbrejats, i els seus marcs són de plata colrada.

La volta de la farmàcia, decorada amb temes d’al·legories de manipulacions galèniques
(Ampliar) - La volta de la farmàcia, decorada amb temes d’al·legories de manipulacions galèniques.

Els objectes.

La col·lecció de pots de ceràmica és una de les més importants d’Europa per la quantitat de recipients conservats, datats entre els segles XVI i XVIII. N'hi ha de tres tipus: pots de canya o albarels, gerres o urcèoles i pots de ceràmica blanca.
Els albarels i les urcèoles són de ceràmica vidriada amb decoració vegetal de tonalitat blau cobalt. Cadascun d’ells porta inscrit el nom en llatí de la substància que contenia, dins un rètol, que sol tenir forma de trèvol o disposar-se en diagonal. Per preservar el producte, els pots tenen una tapa metàl·lica policromada.
Les caixes d'herbari constitueixen una col·lecció formada per 81 caixes de fusta policromada, 51 de rodones i 30 de quadrades. El material és fusta de pi. Són de tonalitat vermella i porten pintada en negre la inscripció del producte que contenien dins un rètol de forma ovalada, emmarcat amb un dibuix vegetal de color beix. Aquestes servien per conservar herbes remeieres i altres productes polvoritzats. Sis de les caixes quadrades tenen la base o la tapa d’una fusta aprofitada, la qual mostra una policromia amb la representació figurativa de sants i verges.
La farmàcia conté un conjunt d’objectes de vidre bufat de diferents tipologies. Així tenim els pots petits del cordialer, on es conserva intacte el seu contingut; els pots buits amb curioses etiquetes de paper a l’exterior, els elements més grans com els alambins i els que trobem a sobre el taulell.
La col·lecció de llibres versa sobre matèries afins a la farmàcia, com botànica, farmacologia, mineralogia i química, i quaderns i diaris dels apotecaris escrits a mà en què es parla de les tasques realitzades a la farmàcia, catàlegs que parlen de productes actualment en desús i impresos dels segles XVIII i XIX. També conté obres escrites en llatí, castellà antic i altres en francès i alemany.
Completen la col·lecció de la farmàcia un conjunt de morters de bronze i ceràmica, un joc d’espàtules de metall, balances i una col·lecció d’instrumental medicoquirúrgic dels segles XVII i XVIII. També cal destacar el taulell de fusta, tot i que no correspon ni a l’època ni al tipus de farmàcia.

(Dades extretes de la Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya)

La col·lecció de pots de ceràmica, datats entre els segles XVI i XVIII
(Ampliar) - Part de la col·lecció de pots de ceràmica, datats entre els segles XVI i XVIII.

[Més imatges] -----------Back-Index-Next

Morter metàl·lic de 1847.

Metge i farmacèutic. Marsilius Ficinus, Florència 1508. (Viquipèdia)

Farmacèutic. Frankfurt, 1568. (Viquipèdia)

Farmacèutics. Segle XVI. (Viquipèdia)

Farmacèutic. Tommaso Garzoni, 1641. (Viquipèdia)

Farmacèutic. Christoph Weigel, 1698. (Viquipèdia)

Farmacèutic. 1730. (Viquipèdia)

  • L'Hospital de Santa Caterina
    ------Article i reportatge fotogràfic de l'antic Hospital de Santa Caterina de Girona.

  • CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

    © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés