La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

L'itinerari del Ter (I) ressegueix el curs del riu des del pont de la Barca fins el Pont Major per la riba esquerra, aigües avall. La ruta es pot fer tot seguint la Via Verda senyalitzada o per corriols més propers a l'aigua, el que ens permetrà fer millor observacions de la fauna aquàtica (aus, peixos, amfibis...) i dels boscos de ribera.
En aquesta primera ruta del Ter s'hi inclouen dos dels més importants espais riberencs de les comarques gironines: l'Illa de Pedret i el Bosc de Can Salvatella.

L'Illa de Pedret

(Ampliar) - L'Illa de Pedret.

El curs del riu, sobrepassada la resclosa situada sota el pont de la Barca, és impetuós i a poca distància es bifurca per formar l'Illa de Pedret i per rebre les aigües de l'Onyar. Més avall, després de retrobar-se amb les aigües que havien estat aprofitades industrialment per centrals elèctriques i fàbriques papereres, com l'Aurora, i formar un curs únic, el riu presenta el seu aspecte plàcid que havia perdut a l'inici de la ruta.

El curs del Ter. A l'esquerra, l'Illa de Pedret

(Ampliar) - El curs del Ter. A l'esquerra, l'Illa de Pedret.

L'Illa de Pedret i el bosc de Can Salvatella. Els boscos o vegetació de ribera són ecosistemes amb un alt valor ecològic i d'una importància vital per a la vida dels rius. Segueixen fidelment els cursos fluvials o llacs, buscant zones on el nivell freàtic sigui més o menys profund. Els boscos de ribera són també anomenats boscos en galeria ja que el bosc ressegueix longitudinalment les terres de nivell freàtic elevat, i en general, de poca amplària.
Tot i la gran capacitat de recuperació de la vegetació de ribera des de sempre, ha estat molt malmesa i modificada per l'home a causa de l'alta productivitat de les zones properes als rius; és per això que no queden massa indrets on, tot i l'existència d'un mantell freàtic continu, el bosc de ribera ocupi grans superfícies terra endins. Actualment, la majoria de boscos es troben en una situació de degradació provocada bàsicament per la canalització de trams de rius, la represa en embassaments, la destrucció directa del mateix bosc de ribera, les infraestructures i l'aparició d'un gran nombre d'espècies invasores.

La Via Verda

(Ampliar) - La Via Verda.

L'Illa de Pedret i el bosc de Can Salvatella constitueixen un dels espais riberens més importants de les comarques gironines. El 2003 es va declarar aquesta illa Refugi de Fauna Salvatge gràcies a la seva importància com a corredor biològic del riu Ter pel seu pas per la zona urbana de Girona, i alhora pel seu aïllament que ha propiciat que hagi esdevingut una zona important de refugi i nidificació d'una gran diversitat de fauna pròpia de les zones humides riberenques. La finalitat d'aquesta figura de protecció és la de salvaguardar les comunitats animals i els seus hàbitats en el menteniment estricte dels equilibris biològics existents.
La comunitat ornítica de la zona és especialment interessant i diversa, en part gràcies al mosaic de zones humides i de ribera alternades amb llocs oberts i comunitats ruderals. La zona constitueix un punt especialment interessant per a l'avifauna, ja sigui en migració o bé nidificant. Hi destaquen els ardeids, el blauet, el picot garser petit, el teixidor i el corriol petit.
La zona inclou una notòria diversitat d'hàbitats fluvials, entre els quals cal destacar com a hàbitats d'interès europeu, les vernedes, les salzedes i les alberedes. Dins les aigües corrents del Ter, trobem els codolars fluvials que en moments d'avinguda queden despoblats de vegetació:
Aquest espai forma part de la Xarxa Natura 2000, en concret de l'espai anomenat Riberes del Baix Ter. Natura 2000 és la xarxa d'espais naturals protegits europeus d'interès per a la conservació de la biodiversitat.

La Via Verda

(Ampliar) - La Via Verda.

La flora i la fauna. En aquests espais naturals trobem hàbitats de gran importància ecològica, com les vernedes, alberedes i boscos en galeria de salze blanc i àlber. També hi trobem pollancres fluvials, freixenedes, codolars i comunitats d'aigües mediterrànies. Hi destaquen bons nuclis de plantes típiques de boscos de ribera com el lliri de neu, el càrex pèndol, el buixols, el marcòlic, la consolda, la cua de cavall i la saula, entre d'altres.

Ampliar

(Ampliar) - Puput (Upupa epops).

Pel que fa a la fauna, hi trobem libèl·lules d'interès com Oxygastra curtisii, a més de peixos com el barb de muntanya, l'anguila, la bagra i l'espinós. A les basses i zones humides s'hi reprodueixen amfibis com la reineta, el tòtil i la granota verda, mentre que la tortuga de rierol i fins i tot les tortugues d'estany s'hi poden veure durant els mesos de calor. A la zona hi és freqüent el senglar, com també la llúdriga, que hi té presència permanent. En aquest tram del Ter hi crien ocells fluvials com el martinet menur, el martinet de nit, el balquer, el teixidor i el blauet, així com ocells forestals com el colltort, l'oriol i el picot garser petit. A l'hivern s'hi formen ajocadors de corb marí gros, bernat pescaire i altres ardeids, mentre que en migració la zona constitueix un valuós espai de repòs, refugi, descans i punt d'alimentació, com testimonien les dades obtingudes durant més de vint anys per part dels ornitòlegs que hi fan censos i anellaments científics. A l'indret s'hi han pogut observar prop de dues-centes espècies d'aus.

La Via Verda. Al fons s'observa el campanar de Sant Feliu

(Ampliar) - La Via Verda. Al fons s'observa el campanar de Sant Feliu.[Més imatges]------ Back-Index-Next

Natura

Cantàrida (Lytta vesicatorias) sobre una flor de pixallits (Taraxacum officinale)

(Ampliar) - Cantàrida (Lytta vesicatorias) sobre una flor de pixallits (Taraxacum officinale).

Cries d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)

(Ampliar) - Cries d'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Còdols formats per processos erosius

(Ampliar) - Còdols formats per processos erosius.

Curs del Ter sota el pont de la Barca

(Ampliar) - Curs del Ter sota el pont de la Barca.

L'Illa de Pedret

(Ampliar) - L'Illa de Pedret.

El Ter arribant al pont de la Barca

(Ampliar) - El Ter arribant al pont de la Barca.

Observacions de flora

(Ampliar) - Observacions de flora.


 • Itinerari de l'Onyar (I)
  ------Article i reportatge fotogràfic de la ruta que segueix l'Onyar del centre urbà al nucli de La Creueta.

 • Itinerari del Galligants
  ------Article i reportatge fotogràfic del passeig que ressegueix el curs del Galligants a Sant Daniel.

 • La ruta del castell de Sant Miquel
  ------Articles i reportatges fotogràfics de l'itinerari des de Sant Daniel al castell de Sant Miquel.

 • La ruta del fort del Calvari
  ------Articles i reportatges fotogràfics de l'itinerari del Calvari i la muntanya de la O, fins a Sant Daniel.

 • Les aus del pont de Pedra
  ------Article i reportatge fotogràfic de la fauna fluvial a l'Onyar al seu pas pel pont de Pedra.

 • CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés