La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Situat a la banda nord de la plaça de la Catedral l'anomenat Portal de Sobreportes, l'antiga porta nord de la Gerunda romana, al capdamunt del kardo maximus, l'actual carrer de la Força, constitueix un important vestigi del passat de la ciutat.

Els panys de les torres romanes de defensa, del segle III dC, del costat de llevant i de ponent, del convent del Cor de Maria i de Casa Pastors, de pedra sorrenca, fàcil de tallar però menys resistent que la pedra calcària de Girona, encara són visibles.

Exteriorment, unes poderosíssimes torres cilíndriques, del segle XIII, emmascaren el conjunt romà constituït per les dues torres de secció quadrangular i la porta d'accés a la ciutat. Mitjançant el sondeig de Serra-Ràfols i de les excavacions de Casa Pastors s'ha pogut proposar una restitució del portal, que tenia i conserva una amplada de 3,70 metres, que constava de dues torres quadrangulars que sobresortien exteriorment, i actualment embolcallades per les dues torres cilíndriques que continuaren, reforçades, la mateixa missió, i per dins, dues torres més, bessones de les anteriors, i juxtaposades, que acabaven de reforçar el conjunt.

Amb l'ampliació urbana de Girona i la incorporació del burg del sector nord, aquests elements defensius quedaren incorporats al tramat urbà i perderen el seu objectiu defensiu; malgrat això, han conservat el seu aspecte exterior al llarg de segles.
La Gerunda romana.

La muralla baix-imperial. Segle III dC.

Fortificacions i Muralles. Segle III dC.

Bibliografia:
 • El sector nord de la ciutat de Girona. De l'inici al segle XV. Josep Canal, Eduard Canal, Josep M. Nolla i Jordi Sagrera, 2000. Ajuntament de Girona. ISBN 84-86837-98-7
 • Historia de las fortificaciones y alojamientos militares de Girona. Carlos Díaz Capmany / Fernando Torres González. Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), 1998. ISBN 84-7820-412-1
 • Girona romana. De la fundación a la fi del món antic. Narcís M. Amich / Josep M. Nolla. Quaderns d'Història de Girona, 1992. ISBN 84-505-5303-2.
 • La muralla de Girona. Dels orígens a l'enderrocament. David Iglésias i Franch. Ajuntament de Girona, 2003. ISBN 84-86953-21-9.


 • Back - Index
  Reconstrucció del sector de Sobreportes en època fundacional, baix imperial i medieval. Dibuix de David Vivó.

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés