15 de maig 2009. Museu d'Història de la Ciutat. La Carbonera
Index-Next