17 de maig 2009. Museu d'Història de la Ciutat
Index-Next