17 de maig 2009. Museu d'Història de la Ciutat. La Cisterna.
Index-Next