17 de maig 2009. Torre de la muralla. C/ Ballesteries 28.
Index