17 de maig 2009. Carrer Mercaders i plaça de les Castanyes
Index-Next