9 de maig 2009. Rambla de la Llibertat. Escultures de Josep Buxeda, Plujà i l'Escola de B.A. d'Olot.
Index-Next