8 de maig 2009. El riu Onyar. Preparació i muntatge.
Index-Next