9 de maig 2009. Cor de Maria. Pl. de la Catedral
Index-Next