10 de maig 2010. Casa Mascaró - Pati del Rabí. C/ Força, 22
Index-Next