11 de maig 2010. Muralla del carrer Ballesteries
Index-Next