12 de maig 2010. Sant Pere de Galligants (interior i claustre)
Index-Next