13 de maig 2010. Sant Pere de Galligants. Els absis
Index-Next