13 de maig 2010. Pia Almoina. Pujada de la Catedral, 2
Index-Next