8 de maig 2010. Placeta de la Força - Correu Vell
Index-Next