10 de maig 2010. Museu d'Història de la Ciutat. La Cisterna
Index-Next