La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

El sistema de torres de Montjuïc. A partir de la segona meitat del segle XVII, el sistema defensiu de Girona es va transformar amb la construcció de baluards a llocs estratègics seguint el sistema defensiu dissenyat per l'enginyer militar i mariscal de França Sébastien Le Prestre de Vauban. El 1653 es varen començar a construir a la muntanya de Montjuïc, de 219 m d'alçada, un castell i quatre torres al seu voltant amb l'objectiu de protegir millor tots els angles davant de qualsevol atac.
El conjunt va tenir un paper decisiu durant la Guerra del Francès; va ser el principal objectiu de les tropes napoleòniques per poder prendre la ciutat. Com a represàlia, totes les defenses de la muntanya varen ser volades o inutilitzades pels francesos en la seva sortida de Girona el 1814, el mateix que varen fer amb els forts de les Pedreres, la Torre Gironella i el baluard de la Mercè.

Plano de situación del Castillo de Monjuich y de las torres de San Luis, San Narciso y San Daniel. 1801

(Ampliar) - Plano de situación del Castillo de Monjuich y de las torres de San Luis, San Narciso y San Daniel. 1801. Archivo General Militar de Segovia.

La torre de Sant Daniel. És una gran torre de planta ovalada, poca alçada i poderosos murs atalussats que havia estat envoltada per un espectacular fossat del qual encara en queda gairebé la meitat. Situada a una distància de 350 m del castell de Montjuïc, la seva funció era controlar l'accés nord-est; per això disposava d'una bateria de 6-8 canons. Durant el setge de 1808 va quedar molt malmesa, però es va reconstruir urgentment i va tenir un important paper en el setge definitiu de 1809. Encara s'hi observen fileres de les antigues dependències, una petita cisterna, algunes de les troneres i el lloc on estava situat el pont llevad&eiacute;s per accedir a l'interior.

Detall de 'Plan de Gironne et de ses environs. Dessiné par A. Paulmier'. 1823

(Ampliar) - Detall de 'Plan de Gironne et de ses environs. Dessiné par A. Paulmier'. 1823. Bibliothèque nationale de France. S'hi observen les torres de Sant Daniel, Sant Lluís i Sant Narcís, i el castell de Montjuïc.

Dades històriques de la torre de Sant Daniel. A W. Bucher, capità del regiment de Westfàlia, explica al seu "Diario del sitio de la Plaza de Gerona en Cataluña" (Madrid, 1814), que "Entonces [19 de juny de 1809] se construyó una batería á la izquierda de la torre de san Luis contra la de san Daniel, y la que estaba por encima de la de san Narciso dirigió su fuego contra la segunda torre. El 21 por la mañana empezaron su fuego estas baterías con tal suceso, que al medio día el enemigo abandonó la torre".
A "Historia militar de los sitios de Gerona, que comprende particularmente los dos Sitios de 1808 y 1809", el brigadier Guillermo Minali (Girona, 1840), explica que des del 6 de juny al 16 d'agost de 1808 es varen fer diverses reparacions i millores a les defenses que ens dona idea del seu estat i estructura. "En la torre de San Daniel se arregló el terraplen ó emplazamientos alto y bajo, se construyó en el primero por la parte de la torre de San Narciso un trozo de parapeto de 9 pies de alto con su banqueta y dos troneras con mamposteria ordinaria; se colocaron tres esplanadas para cañón, se hizo un repuesto de pólvora a prueba cubierta con tierras, se construyeron barracones con pared de piedra y barro rebozadas con mortero para el alojamiento de la tropa; se arreglaron dos pilares de piedra sillar en la puerta, en la que se colocó un puente levadizo y dos rastrillos, se sacaron del foso todos los escombros, se elevó la contra escarpa y el glacis con piedras y tierra; se construyó una garita, un espaldon de mamposteria ordinaria y una rampa para subir al emplazaiento alto".


Bibliografia.

- "Arquitectura i urbanisme a Girona durant el segle XVIII. Les propostes íl·lustrades de Francisco de Zamora". Montserrat Molí Frigola. 1988. Treballs de la Societat Catalana de Geografia.
- La ciutat de Girona a l'època moderna: de capital del drap a plaça forta". Xavier Torres Sans. 2001. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XLII.
- "La Girona del set-cents. Els límits d'una transformació (1700-1792)". Ramon Alberch i Josep Quer, 2001. Ajuntament de Girona. ISBN: 84-95187-31-O.
- "La muralla de Girona. Dels orígens a l'enderrocament". David Iglésias Franch. 2003. Ajuntament de Girona. ISBN 84-86952-21-9.
- "La muralla de Girona". Jaume Prats i Jordi Pericot, 2008. Ajuntament de Girona. ISBN 84-8496-057-7.
- "Historia militar de Gerona, que comprende particularmente los dos sitios de 1808 y 1809". Guillermo Minali. 1840. A. Figaró impresor. Gerona.Back - Index

Història--------Història

Plano de la Torre de San Daniel extramuros dela Plaza de Gerona con el terreno comprehendido dentro de sus límites. 1801

(Ampliar) - Plano de la Torre de San Daniel extramuros dela Plaza de Gerona con el terreno comprehendido dentro de sus límites. 1801. Archivo General Militar de Segovia.

Tropes napleòniques durant els setges de la Guerra del Francès. Enginyer gastador. 1808-1815

(Ampliar) - Tropes napleòniques durant els setges de la Guerra del Francès. Enginyer gastador. 1808-1815. Viquipèdia.

El mariscal Charles Pierre François Augereau, duc de Castiglione (1757-1816)

(Ampliar) - El mariscal Charles Pierre François Augereau, duc de Castiglione (1757-1816), qui va signar la capitulació de Girona el 10 de desembre de 1809. Viquipèdia.


Localització
41º 59' 42.6" N
2º 50' 16.9" E

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés