Els Banys Àrabs. Caldarium o sala calenta
Back-Index-Next