Pilar nº 9 (P9), Segon fris

Pilar sud-occidental. En aquest fris s'hi representen diverses escenes del Gènesi, continuació de la seqüència explicada en el fris anterior. Desenvolupa quatre episodis: la condemna al treball, ofrenes de Caïn i Abel, la mort d'Abel, i l'encàrrec de Déu a Noè de construir l'arca.

La condemna al treball: A la dona, li digué: «Et multiplicaré els dolors i els embarassos; tindràs els fills amb dolor. El teu desig t'impulsarà cap al teu home, i ell et voldrà sotmetre». I a l'home, li digué: «Perquè has escoltat el que et deia la dona i has menjat de l'arbre sobre el qual t'havia manat que no en mengessis, la terra serà maleïda per culpa teva. Tota la vida passaràs penes per poder menjar d'ella; et produirà espines i cards, i menjaràs verdures; menjaràs el pa amb la suor del teu front, fins que tornis a la terra, que és d'on has estat tret: perquè ets pols, i a la pols tornaràs». (Gènesi, 3:16-19)

Ofrenes de Caïn i Abel: Després d'un cert temps, Caín va presentar a Jahvè fruits de la terra, i Abel, per la seva banda, oferí les primícies del seu ramat amb el seu greix. Però Jahvè acceptà Abel i la seva ofrena, mentre que no acceptà Caín i la seva. Caín se'n va indignar molt i anava amb el cap cot. (Gènesi, 4:3-5)

Mort d'Abel: Amb tot, Caín digué al seu germà Abel: «Anem al camp». I, mentre es trobaven al camp, Caín es llançà sobre el seu germà Abel i el va matar. Aleshores Jahvè digué a Caín: «¿On és el teu germà Abel?» Ell respongué: «No ho sé. Que potser sóc el guardià del meu germà?» Ell li digué: «Què has fet! El crit de la sang del teu germà em clama des de terra.. (Gènesi, 4:8-10)

Encàrrec de Déu a Noè de construir l'arca. Déu digué a Noè: «He decidit la fi de tot allò que respira; la terra és plena de violències per culpa d'ells, i vull exterminar-los de la terra. Fes-te una arca de fusta de xiprer. Fes compartiments a l'arca i recobreix-la de pega per dintre i per fora. Has de fer-la així: tres-centes colzades de llargada, cinquanta d'amplada i trenta d'alçada. Fes un sostre a l'arca; acaba-la per dalt a una colzada. Posa la porta de l'arca al seu costat, i fes-hi un pis inferior, un segon i un tercer.. (Gènesi, 6:13-16)

Pilar nº 9 (Capitell a l'extrem, segon fris)

A l'extrem nord-est, se sitúa una escena que representa la submissió de dracs per part d'un personatge, formant la frontissa entre la seqüencia d'escenes esmentades i la següent.


Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8

  • Pels textos bíblics: Bíblia de Montserrat, Editorial Casal i Vall, 1992. ISBN 99913-1-005-3.

    Fotografies preses per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral

  • Back-Index-Next