Capitell nº 21

Capitell gòtic, del segle XIII, amb decoració de temàtica zoomòrfica amb lleons i vegetal amb fulles i tiges, continuada a les quatre cares, i incorporats els uns dins els altres.

Aquest capitell és atribuït al mestre Bartomeu, autor també del capitell nº 58, la imatge de la Mare de Déu del Bell Ull i del sepulcre de Guillem de Montgrí, entre d'altres obres que s'exhibeixen a la catedral de Girona i als seus entorns. També és obra seva un calvari procedent de la porta del cementiri de la catedral (Museu d'Art de Girona).Bibliografia:

  • La Catedral de Girona. Joaquim Nadal i Farreras, i altres. Ajuntament de Girona / Lunwerg Editores, 2002. ISBN 84-7782-939-X.
  • Catedral de Girona. Marc Sureda i Jubany. Edicions Aldeasa, 2005. ISBN 84-8003-874-8
  • El mestre Bartomeu de Girona. Jaume Barrachina Navarro. Article publicat a "Locus amoenus", nº 7, 2004. ISSN 1135-9722


    Fotografia presa per gentilesa del Capítol de la Catedral de Girona.

    Web de la Catedral


    Back-Index-Next